^

Strona główna

Witamy na stronie poświęconej w całości zagadnieniom związanym z badaniami statystycznymi. Znajdą Państwo tutaj przede wszystkim opis podstawowych typów badań statystycznych a także przykłady zastosowania poszczególnych metod prowadzenia tego typu badań. Zapraszamy do lektury.

Badania rynku i opinii

W naszej ofercie znajdą Państwo badania rynku i opinii. Realizujemy zarówno o kompleksowe projekty badawcze, jak i proste badania, czy stosujemy takie rozwiązania, jak badania omnibusowe. Naszą ofertę kierujemy do firm różnej wielkości, od małych do dużych, działających w różnych branżach.
Zakres:
 • badania rynku,
 • badania opinii,
 • badania społeczne,
 • badania rynku pracy,
 • sondaże lokalne i ogólnopolskie.
W badaniach stosowane są wszystkie techniki i metody badawcze. Standardowo:
 • tajemniczy klient (Mystery Shopping)
 • analiza danych zastanych (Desk Research),
 • analiza SWOT,
 • ankiety tradycyjne (PAPI),
 • ankiety wspomagane komputerowo (CAPI),
 • badania telefoniczne (CATI),
 • ankiety internetowe (CAWI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Ewaluacje

Prowadzimy różnorodne projekty z zakresu ewaluacji, w tym:

Ewaluacje ex-ante – przed wdrażaniem projektu/programu (oceniane jest to, na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji)
Ewaluacje mid-term - w połowie wdrażania interwencji (analizie poddawane są osiągnięte na danym etapie produkty i rezultaty)
Ewaluacje ex-post - po zakończeniu realizacji projektu/programu (oceniane jest to, na ile udało się osiągnąć założone cele)
Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na poziomie pojedynczych projektów i całych programów czy strategii. Jesteśmy wyspecjalizowani w tworzeniu szczegółowych i adekwatnych metodologii zapewniających możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy projektu/programu.

Oprogramowanie Badawcze

Nauka i technologie mają coraz większy udział w naszym codziennym życiu. Umożliwiają szybkie poruszanie się, bezpieczną podróż, ogrzewanie mieszkań i biur, chłodzenie, zgodnie z życzeniem. Przyspieszanych jest wiele procesów dotychczas długotrwałych. Wszystko to dzieje się w ramach otwierania się świata nauki, który stanowił kiedyś rzeczywistość uniwersytecką, hermetyczną i odciętą od zewnętrznego świata.
CATI (z ang. Computer Assisted Telephone Interview), CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interview) i CAPI (Computer Assisted Personal Interview) należą do szybkich metod badawczych, umożliwiających między innymi badania sondażowe z natychmiastowym dostępem do wyników.
CATI to nowoczesne narzędzie umożliwiające prowadzenie badań rynku i opinii, sprowadzając proces badawczy w struktury firmy zlecającej, co umożliwia stały wgląd w statystyki badania oraz dostęp do wyników natychmiast po zakończeniu badania. Dzięki skorzystaniu z techniki CATI, CAWI lub CAPI firma może pozwolić sobie na własny dział badawczy, który dotychczas wydawał się zbyt kosztownym luksusem.
Licencja CATI umożliwia administratorski dostęp do oprogramowania na serwerze firmy badawczej z wieloletnim doświadczeniem. System ten jest wykorzystywany z powodzeniem w naszej działalności, a po wprowadzeniu modułów kontrolnych oraz eliminujących możliwe błędy jest także gotowy do użytku komercyjnego.
CATI pozwala na tworzenie formularzy ankietowych o różnym stopniu skomplikowania. Istnieje możliwość wzbogacenia kwestionariusza o treści multimedialne oraz zastosowania przejść między pytaniami – logikę ankiety śledzi specjalny moduł, pozwalający na eliminację błędów, które mogły pojawić się na tym etapie pracy. Każdy kolejny etap także nadzoruje moduł odpowiadający za eliminację możliwych nieprawidłowości.
Badania prowadzone w firmie dają możliwość wglądu w jej społeczny kapitał oraz pozwalają ocenić szanse z niego wynikające. Kondycja firmy jest równie ważna, jak kondycja człowieka, a regularne badania sprzyjają szybkiemu wykrywaniu zagrożeń oraz zachowaniu zdrowia. Dodatkowo pozytywnie postrzegane jest dbanie o jakość bytu – zarówno w przypadku jednostki, jak i organizacji. Badania związane z postrzeganiem marki wśród klientów lub w jej biznesowym otoczeniu pozwalają ocenić szanse i zagrożenia wynikające z jej pozycji. Ocena kampanii reklamowej pomoże dostosować przyszłe działania marketingowe, a badanie świadomości marki określi parametry właściwej grupy docelowej. Dzięki tym badaniom firma nie tylko może uniknąć poważnych zagrożeń, ale także po raz kolejny zapisać się w świadomości otoczenia – jako nowoczesna marka dbająca o jakość.
strona główna badania rynku i opinii ewaluacje oprogramowanie badawcze aktualności kontakt
Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.